Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; організацію енергетичного обслуговування підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування; єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування; порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент; правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за режимами експлуатації промислових котлів. Вносить виправлення в режими експлуатації у разі відхилення від режимних карт. Оновлює виробничі інструкції щодо експлуатації котельно-допоміжного обладнання та контролює їх виконання. Погоджує перелік об'єктів теплопостачання, що передаються підрядним організаціям для налагоджувальних робіт. Здійснює контроль за якістю виконання налагоджувальних робіт. Розробляє заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, контролює їх виконання. Контролює хід нового будівництва, реконструкції і виконання капітального ремонту об'єктів теплопостачання. Складає виробничі інструкції щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування. Бере участь у розробленні проекту плану капітального ремонту теплоенергетичного устаткування. Щороку бере участь у роботі комісії з перевірки знань експлуатаційним персоналом правил експлуатації теплоенергетичного устаткування. Контролює наявність виробничих інструкцій щодо експлуатації котлів, хімводоочищення, режимних карт з котельно-допоміжного обладнання, схем технічних трубопроводів, котелень і мереж, схем газопостачання, технічного звіту про налагодження котлів і мереж. Здійснює паспортизацію котельних і мереж. Разом з експлуатаційним персоналом випробовує парові котли. Розглядає раціоналізаторські пропозиції, надає допомогу раціоналізаторам. Бере участь у розробленні питомих норм витрати енергоресурсів. Бере участь у розробленні заходів для підвищення ефективності роботи підприємства.