Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Інженер з видобутку нафти й газу I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж за професією інженера з видобутку нафти й газу II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються техніки і технології видобування, збирання нафти і газу; правила експлуатації нафтових і газових родовищ; техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об'єктах нафтогазопромислу, способи запобігання і ліквідації їх; спеціалізацію підрозділів, які обслуговують нафтогазопромисел; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр та навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу експлуатаційних свердловин, об'єктів відповідно до установлених технологічних режимів. Вживає оперативних заходів щодо усунення причин відхилень від затверджених технологічних режимів. Бере участь у розробленні перспективних і поточних оперативних планів з видобутку нафти і газу. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об'єктів. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Проводить паспортизацію об'єктів. Веде облік аварій, які виникли на експлуатаційних свердловинах. Бере участь в аналізі причин аварій і розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Контролює якість проведення поточного ремонту свердловин, випробування нової техніки, удосконалення систем збору нафти, технології нафтовидобутку і депарафінізації. Бере участь у створенні безпечних умов праці, охороні навколишнього середовища, розробленні технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, палива та електроенергії. Контролює раціональне використання матеріалів.