* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник біля екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: порядок і способи підготовлення доріг для пересування екскаваторів, відвальних мостів та відвалоутворювачів; габарити залізничних колій; типи екскаваторів, відвальних мостів, відвалоутворювачів та правила роботи поблизу них; властивості розроблюваних гірських порід; кут природного укосу корисної копалини і породи; прийоми робіт під час зачищення укосів і вибирання вибою; правила поводження з електричним кабелем; сорти і властивості мастильних матеріалів; систему сигналізації; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує дороги для пересування екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів у кар'єрах. Очищає габарити залізничних колій та автодоріг. Розчищає майданчики та викладає настили під екскаватор. Намотує на барабан кабель і бере участь у його перенесенні. Зачищає укоси верхньої брівки уступів. Робить вибірку лінії вибою після екскавації чи підривних робіт. Доставляє паливо, воду, мастильні, пальні, обтиральні матеріали. Вибирає пні, валуни з вибою. Бере участь у змащуванні вузлів екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів.