Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та призначення радіоелектронної апаратури, яку регулює, взаємодію блоків, складових одиниць та елементів, а також режими їх роботи; будову, кінематику та електричні схеми радіотехнічних, електромеханічних та інших приладів та систем середньої складності; методи та способи електричного та механічного регулювання, способи електричної перевірки та тренування; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів та механізмів; способи проведення необхідних вимірювань, побудова графіків та знімання осцилограм на апаратуру, яку регулює; принцип генерування, підсилення приймання радіохвиль та настроювання станцій та приладів середньої складності; технічні умови на апаратуру, яку регулює, та правила здавання відрегульованих виробів; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричне та механічне регулювання приймально-передавальних, телевізійних та звукозаписувальних радіопристроїв радіоелектронної апаратури, апаратури ЕОМ, гіроскопічних та гідроакустичних приладів та вузлів середньої складності на всіх видах виробництв та складних у крупносерійному та масовому виробництві. Регулює, випробовує та виконує електричну перевірку середньої складності та складних контрольно-вимірювальних приладів, радіо- і електровимірювальної апаратури. Виконує повну перевірку працездатності, настроює, випробовує та тренує апаратуру та пристрої, які регулює, згідно з ТУ та спеціальними інструкціями. Виявляє механічні та електричні неточності апаратів та приладів, які регулює, та усуває їх. Регулює різні джерела живлення приладів середньої складності з підганянням та заміною деталей та вузлів. Складає схеми з'єднань приладів, апаратури та систем, які регулює, з перевіркою електричних параметрів та режимів роботи.

Приклади робіт
Автогенератори кварцові, клістронні - електричне регулювання. Амперметри, вольтметри, тестери - регулювання та перевірка. Апарати телефонні - механічне та електричне регулювання. Апарати телефонні електричні - настроювання електронних субблоків. Блоки апаратури дальнього зв'язку - регулювання. Блоки обчислювальної техніки (накопичувачі інформації, стабілізатори, генератори) - електричне регулювання, проведення кліматичних випробувань. Блоки уніфіковані та вузли телевізорів кольорового зображення - настроювання. Блоки хвилемірів - перевірка, градуювання, визначення погрішності та побудова графіка на генераторах стандартних сигналів. Генератори кварцові стаціонарні, імпульсні, стандартні сигналів, осцилографи - регулювання. Головки магнітні - перевірка частотної характеристики запису та рівня перешкод. Джерела живлення стабілізовані - регулювання. Індикатори - складання схем включення індикаторів з живильним пристроєм, регулювання, кліматичні випробування. Комутатори диспетчерські автоматичних станцій - повне регулювання з усуненням дефектів та знімання характеристик з підсилювачів низької частоти. Куби постійної та оперативної пам'яті - регулювання на функціювання у складі пристрою. Магнітофони - регулювання та настроювання (у малосерійному та індивідуальному виробництві). Механізми розмножувальні, часу, програмні, аретируючі - регулювання, випробування, здавання за ТУ. Модулі із застосуванням мікросхем - регулювання. Оптично-електронні прилади середньої складності - регулювання, юстирування, перевірка характеристик, проведення випробувань (у серійному виробництві). Передавачі з кварцовими стабілізаторами, короткохвильові 2-х діапазонні - електрична перевірка, регулювання, здавання приймальнику. Підсилювачі магнітні - перевірка та здавання приймальнику. Плати друковані - перевірка на функціонування. Плати електронних годинників - виявлення причин відмови, ремонт та регулювання. Приймачі багатокаскадні з автоматичним настроюванням - регулювання. Прилади лічильно-розв'язувальні - регулювання вузлів. Прилади для перевірки релейних комплектів міжміських телефонних станцій - електрична перевірка. Пристрої аналого-цифрові на інтегральних схемах - настроювання, здавання приймальнику згідно з технічними умовами. Пульти радіовимірювальні нестандартні складні - механічне та електричне регулювання, перевірка. Радіовузли трансляційні - електричне регулювання. Реле складні - регулювання. Системи стеження - настроювання підсилювача. Станції телеграфні автоматичні - електричне та механічне регулювання. Телевізори багатокаскадні з автоматичним настроюванням - регулювання. Телевізори кольорові - попереднє та остаточне регулювання на конвеєрі. ТЕЗи логічні та спеціальні на багатошарових друкованих платах - електричне регулювання згідно з технічними умовами. Фільтри 3-х, 4-х та 6-ланкові апаратури дальнього зв'язку - вимірювання характеристик згасання та вхідного опору, підбирання радіоелементів, настроювання за частотою, механічна та електрична перевірка. Хвилеводи, хвилеводні та коаксіальні відгалужувачі - перевірка та регулювання КСХ. Шукачі крокові різних систем - повне регулювання.