Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Психолог І категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією психолога ІІ категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи з практичної психології, Дисциплінарний статут; психологію праці та управління, інженерну та соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей службової діяльності особового складу Держспецзв’язку; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи психологів; основи управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає вплив психологічних, економічних та організаційних чинників на службову діяльність особового складу Держспецзв’язку з метою розробки заходів щодо створення сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності. Вивчає та аналізує причини плинності та переміщення кадрів, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність наявності кадрів в органі Держспецзв’язку. Розроблює професіограми та психологічні характеристики особового складу різних посад. Бере участь у доборі особового складу та його розстановці за робочими місцями, виходячи з вимог організації праці (служби) та управління персоналом, допомагає в адаптації особового складу у нових умовах праці (служби). На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової діяльності особового складу готує проекти рекомендацій та пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику та заходів, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці (служби) та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці (служби) та підвищенню працездатності людини. Надає практичну допомогу у формуванні трудових колективів, організації робочого часу, робочих місць з урахуванням технологічних чинників та ергономічних вимог.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо планування і проведення соціально-психологічної та виховної роботи для створення більш сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності; вимагати надання документів та інформаційних матеріалів та створення умов, необхідних для виконання посадових обов’язків; надавати консультації із соціально-психологічних питань особовому складу Держспецзв’язку.