* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник групи вузлів зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста не менше 5 років, для бакалавра – не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, що регулюють роботу групи вузлів зв’язку, Дисциплінарний статут; види техніки, її призначення, будову та технічні можливості; основи застосування та порядок розгортання техніки зв’язку; планування застосування вузлів зв’язку; основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку; умови зберігання та експлуатації технічних засобів зв’язку; правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки; форми та методи навчання та виховання особового складу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу групи вузлів зв’язку відповідно до чинних норм, правил та інструкцій. Забезпечує функціонування та безпеку державної системи урядового зв’язку і постійне підтримання її у належному стані. Контролює: дотримання підлеглими вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів під час організації та забезпечення безпеки урядового зв’язку та виконання інших службових обов’язків; технічний стан, працездатність та комплектність матеріально-технічної бази вузлів зв’язку, дотримання правил технічної експлуатації, обслуговування та зберігання техніки зв’язку. Аналізує причини збоїв у роботі техніки, ліній та каналів зв’язку й інші показники роботи. Бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення матеріально-технічної бази та підвищення ефективності роботи, організовує та контролює їх виконання. Забезпечує удосконалення та впровадження нових технічних засобів зв’язку, заходів щодо забезпечення вимог охорони, запобігання аваріям, несанкціонованим втручанням у мережу та зниженню якості зв’язку. Вживає оперативних заходів у разі виникнення збоїв у роботі. Організовує та координує роботу з охорони групи вузлів зв’язку. Контролює своєчасність забезпечення необхідними нормативними, інструктивними, довідковими та іншими інформаційними матеріалами, необхідними для роботи. Сприяє підвищенню технічної кваліфікації особового складу, організовує та проводить навчання правилам експлуатації та обслуговування технічних засобів зв’язку. Контролює дотримання заходів безпеки під час навчань та роботи з технічними засобами та озброєнням. Забезпечує комплексне технічне обслуговування та ремонт технічних засобів відповідно до вимог їх експлуатації. Організовує та контролює ведення експлуатаційно-технічної документації, облік, складання та своєчасне подання встановленої звітності про діяльність групи вузлів зв’язку.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності планування та виконання поставлених завдань і проведення занять та навчань; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами та документацією, необхідною для виконання поставлених завдань.