* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Асистент кінорежисера анімаційних фільмів III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи кінорежисури анімаційного фільму; засоби створення анімаційних фільмів; історію образотворчого мистецтва, архітектури; основи техніки анімації (оживлення) персонажів фільму, монтажу і операторської майстерності; технологію, організацію і економіку виробництва анімаційних фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера. Координує і контролює роботу знімальної групи і цехів студії. Відбирає найбільш раціональні рішення робіт, що виконуються у цехах, з метою економії коштів і своєчасного виконання плану поетапної роботи над фільмом. Відтворює всю сцену на готових фонах (мальованих декораціях) на планувальному столі. Через експозиційні аркуші передає вказівки кінорежисера кінооператору щодо зйомки тієї чи іншої сцени, позначає напливи, розрахунок і напрямок руху панорами, від'їзд або наїзд камери. Бере участь у визначенні завдань художникам-оформлювачам ігрових ляльок.