* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Апаратник хімводоочищення електростанції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка в галузі управління як старшого робітника та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми хімводоочищення, складу реагентів, блочних знесолюючих установок, принципову схему пароводяного тракту блока; хімічні процеси, що відбуваються в апаратах оброблення води; будову водопідготовного устаткування, насосів, арматури; режими оброблення води та регенерації фільтрів; норми якості живильної води, конденсату; призначення і місця установлення засобів вимірювань та автоматики; методики проведення хімічних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес знесолення води для підживлення котлів із фільтрами змішаної дії на третьому ступені. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації. Проводить допуск до роботи за нарядами й розпорядженнями. Виявляє несправності в роботі устаткування, приладів, арматури, вживає заходів щодо їхнього усунення. Виводить устаткування в ремонт, приймає з ремонту. Бере участь у ліквідації аварій.