Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер служби ліній енергопідприємства I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ліній енергопідприємства II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації і ремонту високовольтних ліній; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; будівельні норми й правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; обсяги й норми випробувань електроустаткування; принципову електричну схему мереж напругою 35 кВ і вище; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає плани й організовує проведення капітальних ремонтів високовольтних ліній напругою 35 кВ і вище. Здійснює періодичні обходи й огляди ліній. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методів ремонту і технічного обслуговування ліній. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі високовольтних ліній. Проводить аналіз причин аварій і пошкоджень, розробляє заходи щодо підвищення надійності й економічності експлуатації устаткування високовольтних ліній, контролює якість і своєчасне проведення ремонтів та намічених заходів. Бере участь у роботі комісій з приймання нових високовольтних ліній. Складає нові і переглядає застарілі інструкції з питань ремонту й технічного обслуговування високовольтних ліній, розробляє технологічні карти проведення відповідних робіт. Підготовляє технічні умови, розглядає проекти нових і реконструйованих високовольтних ліній, готує висновки до них у частині питань, що входять до компетенції служби. Веде паспорти високовольтних ліній. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.