Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Інженер із заливання свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ведення бурових робіт (кріплення свердловин); геологічну будову родовищ; методи геофізичних і гідродинамічних досліджень; технологію виконання цементувальних робіт; конструкцію обсадних колон; цемент і матеріали (які застосовуються під час виконання цементувальних робіт), норми їх витрат, правила збереження і транспортування; передовий вітчизняний і світовий досвід із заливання свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує технологічними процесами заливання (цементування) свердловин. Контролює підготовку ствола свердловин до цементування, забезпечує правильне встановлення оснащення експлуатаційних колон. Організовує опресування наземних комунікацій і підготовку матеріальних і технічних засобів для проведення цементувальних робіт. Забезпечує раціональне розставлення технологічного устаткування, здійснює розрахунок потрібної кількості цементу, продавлюючої рідини і хімічних реагентів. Визначає очікуваний максимальний тиск у свердловині та час, необхідний для цементування обсадних колон і виконання інших робіт з заливання. Здійснює розроблення відповідної технічної документації і контроль за дотриманням технологічної дисципліни, виконання правил охорони праці. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Бере участь у роботах з ліквідації браку, який виник у процесі цементування експлуатаційних колон.