Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сатурації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сатурації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу і технологічну схему конверсії газу або отримання амонію вуглекислого; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; фізико-хімічні і технологічні властивості насичуваного та насиченого парою газу, аміаку, експанзерного газу; технологічний режим, правила регулювання процесу; методику проведення аналізів та розрахунків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сатурації (насичення аміаком) конденсату або насичення водяною парою газу. Контролює та регулює температуру, тиск та якість газу, рівень розчину, наявність аміаку у розчині та кількість кристалів у пульпі, концентрацію розчину, подавання аміаку, експанзерного газу, пари, води, конденсату та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Продуває башти. Провадить контрольні аналізи. Контролює роботу сатураторів, аміачних абсорберів, сатураційних водонагрівальних та конденсаційних башт, насосів, декантаторів, холодильників, компресорів та іншого устаткування, яке обслуговується. Виконує ростий ремонт устаткування та комунікацій. Обліковує витрати компонентів та вихід готової продукції. Веде записи у виробничому журналі.