Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Головний художник театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; методологію творчого процесу; принципи створення та використання всіх компонентів сценічного оформлення; історію декораційного мистецтва; вітчизняний і світовий досвід сценографії; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у формуванні загальної художньої політики театрально-видовищного підприємства Розробляє принципи художньо-постановочного рішення вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень оформлення всіх вистав (програм), інтер'єра приміщення театрально-видовищного підприємства, а також якість реклами і тематичних виставок, що відображають історію та творчі досягнення колективу. Створює відповідно до задуму постановників оформлення нових та раніше створених вистав (програм) згідно з планом-графіком роботи в межах установлених термінів та витрат. Забезпечує своєчасне подання ескізів та макетів оформлення і костюмів нових та капітально-поновлених постановок, розроблення детальних планів підготовки та випуску вистав (програм) в межах затверджених термінів. Контролює роботу художників-постановників, спеціалістів художньо-постановочної частини, запрошених художників та надає їм необхідну творчу допомогу. Організує вивчення новітніх досягнень сценографії, сучасної технології, нових матеріалів. Бере участь у комплектуванні кадрів, вживає заходів щодо підвищення професійної майстерності молодих художників.