Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації і проведення ремонтних і налагоджувальних робіт електроенергетичного устаткування атомної електростанції; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи електроенергетичного устаткування атомної електростанції, правила його технічної експлуатації; систему планово-запобіжного ремонту, організацію ремонтних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування устаткування; методи планування ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання та налагодження устаткування; порядок розроблення та оформлення технічної документації; порядок складання заяв на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти; правила здавання електроенергетичного устаткування в ремонт та приймання його після ремонту і налагодження; технологію виробництва електроенергії на атомній електростанції; передовий світовий та вітчизняний досвід ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування; основи економіки, організації і нормування праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розроблення місячних, квартальних та річних планів (графіків) різних видів ремонту електроенергетичного устаткування атомної електростанції, а також заходів щодо забезпечення якості його експлуатації та обслуговування; контролює їх виконання, сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт та налагодження електроенергетичного устаткування; виконує роботу з налагодження всіх видів устаткування атомної електростанції; забезпечує своєчасне введення його в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції. Контролює якість ведення робіт з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування, вносить необхідні корективи в способи та методи налагодження з метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування. Бере участь у перевірках технічного стану електроенергетичного устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, що отримується. Забезпечує підготовку ремонтних робіт, вживає заходів з реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту електроенергетичного устаткування, бере участь у розробленні заходів для вдосконалення організації ремонту й налагодження електроенергетичного устаткування, зниження трудомісткості та вартості ремонтних і налагоджувальних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів (збільшення зносостійкості і скорочення простоїв обладнання). Бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження електроенергетичного устаткування. Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки, техніки та передового досвіду виконання ремонтних робіт електроенергетичного устаткування атомних електростанцій. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій та винаходів, які стосуються вдосконалення конструкцій електроенергетичного устаткування атомної електростанції. Керує працівниками, які беруть участь у проведенні ремонтних та налагоджувальних робіт.