Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань сфери діяльності; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; види та форми звітності; форми і методи контролю виконання документів; правила службового етикету; засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює виконання рішень керівництва з питань, що належать до напрямів діяльності структурного підрозділу органу Держспецзв’язку та його компетенції. Вивчає, аналізує та оцінює повноту, своєчасність та ефективність реалізації управлінських рішень Держспецзв’язку. Організовує надання методичної та практичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти наказів, розпоряджень, інші аналітичні та інформаційні документи, здійснює накопичення банку даних з питань, що належать до сфери його діяльності. Забезпечує функціонування системи контролю, вносить інформацію про постановку на контроль, виконання та зняття з контролю відповідних заходів. Здійснює перевірки з окремих напрямів службової діяльності, готує за їх результатами відповідні матеріали та подає керівництву. Підтримує контакти зі структурними підрозділами органу Держспецзв’язку, що створюють інформаційні технології, з метою впровадження нових засобів і технологій у сфері інспекторської діяльності. Забезпечує роботу з документами та захист державної таємниці згідно з чинним законодавством. Виконує інші доручення керівництва, що належать до його компетенції.

Спеціалізація
Має право: отримувати довідкові матеріали, пояснення, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.