Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та Державні стандарти на основні види оброблення складних деталей та вузлів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт; призначення виробів, які приймає, способи їх випробування та перевірки; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); прийоми розмічальних робіт середньої складності; будову середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; методи профілактики браку; основні властивості матеріалів, які обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає складні деталі та вузли котельних установок, металевих конструкцій та апаратів зі сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт за зовнішнім виглядом та за допомогою всіляких контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв. Приймає окремі вузли, циліндри котлів на герметичність з пневматичними, гідравлічними та вакуумними випробуваннями з різним допустимим тиском та різним вакуумом. Використовує державні стандарти та матеріали, які ідуть на виготовлення деталей та виробів. Читає креслення в межах роботи, яку виконує. Веде облік та звітність з якості та кількості прийнятої та забракованої продукції.

Приклади робіт
Балони, бойлери - контроль після складання. Бензобаки - контроль після штампування. Гаки пластинчасті та траверси - контроль після клепання та складання. Диски гальмові - контроль після штампування. Затискачі - контроль та приймання після вирубання. Котли допоміжні, сухопарники та резервуари - контроль та приймання після клепання. Рефлектори та рами прожекторів - приймання після видавлювання. Оболонки дифузорів - приймання після видавлювання.