Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та державні стандарти на приймання та випробування особливо складних та відповідальних вузлів, металоконструкцій, апаратів, котельних установок та автоматики; методи технічного контролю; деформацію металів під час правки та зварювання; різні види корозії та заходи щодо її запобігання; правила настроювання та регулювання складних та точних контрольно-вимірювальних інструментів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює, випробовує та приймає особливо складні та відповідальні вузли, металеві конструкції, апарати та котельні установки високого тиску з великою кількістю рознімань та точною пригонкою окремих частин. Складає дефектні відомості та акти на приймання особливо складних та відповідальних вузлів, металоконструкцій, апаратів та котельних установок.

Приклади робіт
Автоклави, рекуператори, безмуфельні відпускні та гартувальні агрегати - контроль та приймання після монтажу. Котли експериментальні складних конструкцій - контроль та приймання після складання. Котлоагрегати прямоточні - контроль та приймання після монтажу. Сопла двигунів - приймання після штампування.