Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Клепальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клепальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію та правила перевірки на точність устаткування різних типів, яке обслуговує; класифікацію клепальних з'єднань та швів; конструкції пристроїв та робочого інструменту, які застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче та холодне клепання з застосуванням різного устаткування та вручну особливо відповідальних герметичних швів великих металоконструкцій та частин, котлів, які випробовуються під тиском понад 1,2 МПа (12 атм.), заклепками з діаметром понад 22 мм. Клепає конструкції, які підлягають механічному обробленню, з великою посадкою та зі зберіганням осьової лінії. Клепає несучі будівельні конструкції на монтажі.

Приклади робіт
Балки колони, прогони - клепання на монтажі. Газопроводи доменних печей, кожухи скруберів - клепання. Замки штевнів кораблів - клепання. Клюзи якірні - клепання. Конструкції металеві вагоноперекидачів, ферми мостових кранів та рудних перевантажувачів - клепання. Обшивка зовнішня з накладними листами в кінцях судна - клепання.