Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації атомних електростанцій, технічного обслуговування і ремонту засобів вимірювань і автоматики; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; проектну та заводську документацію з устаткування, що обслуговується; організацію ремонту і технічного обслуговування устаткування, систему планово-запобіжного ремонту; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи засобів вимірювань і автоматики, що застосовуються в атомній енергетиці, правила їх технічної експлуатації; принципи планування технічного обслуговування і ремонту; правила й норми охорони праці, ядерної, радіаційної, пожежної безпеки атомної електростанції; програмне забезпечення складних комплексів автоматичного керування технологічними процесами на атомних електростанціях; основи теплотехніки, електротехніки, електроніки; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту автоматики і засобів вимірювань атомної електростанції; забезпечує ремонт, монтаж, регулювання, технічне обслуговування, налагодження і випробування засобів вимірювань і автоматики відповідно до правил, інструкцій, наказів та інших діючих в атомній енергетиці України нормативних і керівних документів. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт засобів вимірювань і автоматики; забезпечує своєчасне введення їх в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції. Вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту засобів вимірювань і автоматики; бере участь у проведенні вхідного контролю устаткування, запасних частин і матеріалів, що використовуються для ремонту; контролює справність та правильність застосування інструменту, пристроїв, ремонтного оснащення. Проводить аналіз відповідності технічного стану засобів вимірювань і автоматики до вимог проектної документації і забезпечує дотримання графіків їх перевірки, профілактичних оглядів і різних видів ремонту. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, надає допомогу персоналу з освоєння нових технологій; бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження автоматики та засобів вимірювань. Керує працівниками, які виконують роботи з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювань; веде облік та проводить аналіз відмов у роботі засобів вимірювань і автоматики; розробляє заходи щодо поліпшення їх обслуговування.