Категорія - Фахівці |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Інструктор-методист з туризму", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта, спеціальна курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: організацію туристських походів і практику їх проведення в обсязі програми підготовки інструктора з туризму; основи краєзнавства; траси туристських маршрутів; вимоги правил та норм безпеки туристів у поході; правила надання долікарської медичної допомоги; особливі правила, встановлені для заповідників та лісництв; правила радіообміну.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та проводить навчально-тренувальну роботу, підготовку туристів до походу та планові туристичні походи із закріпленими за ним туристськими групами. Здійснює контроль у поході за станом здоров'я туристів, темпом руху, правильним харчуванням, додержанням вимог санітарної гігієни, організацією біваків, рівномірним розподілом вантажу між туристами та дотриманням ними правил та вимог з охорони природи. На маршруті інформує туристів про природні, етнографічні, культурні та інші пам'ятки району подорожі. Забезпечує виконання правил та норм безпеки членами туристської групи, чистоту і порядок на біваку, точне дотримання установлених для даного маршруту траси і графіка руху. Інформує за допомогою переносних засобів радіозв'язку відповідні туристичні організації про пересування групи.