Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Землероб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією землероба 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних сумішоприготувальних машин, конвеєрів, пускових засобів та скидальних механізмів; фізичні властивості, рецептуру та правила приготування різних формувальних та стрижневих сумішей, які застосовує під час виготовлення форм і стрижнів, та вимоги до їх якості; способи випробування формувальних сумішей на вологість, газопроникність, міцність та зернистість.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує за заданими рецептами формувальні, наливні самотвердіючі та стрижневі суміші та інші матеріали для ливарного виробництва на сумішоприготувальних машинах різних систем. Проводить регенерацію формувальних сумішей за заданим технологічним процесом. Подає по транспортерам та елеваторам формувальні матеріали та готові формувальні та стрижневі суміші. Стежить за своєчасним забезпеченням формувальних машин та робочих місць формувальників та стрижневиків готовими формувальними сумішами. Здійснює стропування контейнерів, ув'язує різноманітні вантажі для їх піднімання та переміщення.