Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Кокільник-складальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кокільника-складальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: процес виготовлення особливо складних відливок в кокілях; спосіб нанесення і необхідну товщину шару покриття кокілів, які забезпечують рівномірне охолодження відливок складної конфігурації зі стінками різної товщини; правила підігрівання особливо складних кокілів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає особливо складні та великі кокілі для заливання тонкостінних і відповідальних відливок, які підлягають пневматичним та гідравлічним випробуванням або контролю методами дефектоскопії. Складає кокілі з великим числом від'ємних частин з установленням складних земляних та металевих стрижнів і перевіряє складений кокіль різними способами. Підтримує тепловий режим підігрівання особливо складних кокілів за допомогою різних нагрівальних приладів.

Приклади робіт
Складання кокілів: Головки моторів повітряного охолодження. Корпуси компресорів.