Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Прокатник куль 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією прокатника куль 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову станів поперечного прокатування; властивості пластичності сталей, які прокатує; будову контрольно-вимірювального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче поперечне прокатування шарів та свердел зі сталей різних марок на спеціальних прокатних станах за установленим технологічним процесом. Керує устаткуванням та механізмами, які обслуговує. Налагоджує та настроює стан на задані розміри.