* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Завідувач лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції, інші настановчі й нормативні документи, що стосуються діяльності лабораторії; аерогазодинаміку вугільних шахт; правила експлуатації обладнання, методи лабораторного аналізу, порядок обліку і звітності; графіки відбору проб на шахтах; основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою персоналу лабораторії; проведенням необхідних лабораторних аналізів і досліджень, оформленням їх результатів. Забезпечує: своєчасне та якісне виконання проб рудникової атмосфери для контролю загазованості й запиленості згідно з затвердженими графіками на шахтах, а також в оперативному порядку за поданням підрозділів або ліквідації аварій; систематизацію результатів виконаних аналізів і своєчасне ознайомлення з ними відповідних служб обслуговуваних шахт; подання в установленому порядку заявок на апаратуру, обладнання, реактиви й матеріали; освоєння особовим складом нових методів лабораторного аналізу й більш досконалого технічного оснащення; чергування персоналу й правильність ведення лабораторної документації. Організовує: технічно правильну експлуатацію, профілактичний огляд і ремонт лабораторного обладнання; своєчасне його представлення на періодичну державну перевірку. Контролює: дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде звітність діяльності лабораторії.