Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гідропіскоструминник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи піскогідравлічних установок, які обслуговує, та підіймально-транспортних засобів, які застосовує; властивості матеріалів, що застосовує для очищення; правила завантаження очищувального матеріалу; технічні вимоги до відливок, поковок та штампованих деталей після очищення; тиск води, необхідний для очищення; способи укладання відливок, поковок та штампованих деталей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищає прості і середньої складності відливки, поковки та штамповані деталі в піскогідравлічній установці від пригару, окалини, корозії та залишків протикорозійного покриття. Ізолює місця, які не підлягають очищенню. Очищує дрібні деталі, які мають жорсткі допуски на розміри. Завантажує, укладає та вивантажує поковки та деталі з камер. Завантажує компоненти в піскогідравлічну установку. Підбирає однорідні відливки та укладає їх на столи або візки. Кантує відливки, поковки та штамповані деталі в процесі очищення. Видаляє каркаси, рамки, гачки та холодильники з відливок після очищення.