* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник одержання вуглекислоти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання вуглекислоти 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва вуглекислоти і правила його регулювання; фізико-хімічні властивості абсорбентів; будову, конструктивні особливості і правила обслуговування основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; методику виконання аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес одержання рідкої та твердої вуглекислоти з природного газу, газових відходів спиртового, аміачного та іншого виробництва за сумарною продуктивностю понад 6 т в зміну з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Стежить за роботою і станом устаткування. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.