Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Диспетчер з відпуску готової продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; організацію виробничого планування і диспетчеризацію на підприємстві; нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства; номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг); організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції; основи економіки, організацію виробництва та управління; основи законодавства про працю; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку оперативне регулювання процесу відпуску готової продукції зі складів підприємства (організації) відповідно до виробничих програм, календарних планів і змінно-добових завдань. Контролює забезпечення складів підприємства необхідним устаткуванням, транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу відпуску готової продукції, залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства. Здійснює впровадження і забезпечує раціональне використовування технічних засобів оперативного управління з відпуску готової продукції. Веде диспетчерський журнал, складає звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес відпуску готової продукції. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів.