* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво консервів
Інструкція для посади "Апаратник стерилізації консервів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес стерилізації фруктових та овочевих консервів у стерилізаторах з програмним керуванням. Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних регуляторів. Оформлює термограми і аналізує процес стерилізації фруктових та овочевих консервів. Приймає продукцію на стерилізацію і здає готову продукцію за всіма вимогами технологічної інструкції. Веде облік за встановленими формами. Керує та контролює роботу апаратників та машиністів крана. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.