Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію різних електрозварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів і машин; електричні і кінематичні схеми складних автоматів, плазмотронів і машин, причини їх можливих несправностей, способи їх усунення; контроль, способи і методи випробувань зварних з'єднань відповідальних конструкцій; принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і робота з робототехнічними комплексами; різновид сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; види корозії і фактори, які викликають її; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основи знань з металографії зварного шва.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона, особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, в тому числі титанових, на універсальних багато-дугових і багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах). Виконує механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварністю. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

Приклади робіт
На напівавтоматичних машинах: Зварювання: Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій, бункерних і розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів. Балки прогінні мостових кранів вантажністю 30 т і вище. Барабани котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм). Будови прогінні металевих і залізобетонних мостів. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 куб.м і більше - зварювання на монтажі. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі та при ліквідації проривів. Ємності, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні і криогенні. Ємності і покриття сферичні і каплеподібні. Колони синтезу аміаку. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП. Коробки парові парових турбін. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням. Корпуси важких дизельних двигунів і пресів. Котли парові суднові. Лапи і шарошки бурових долот, бурильні паропровідники. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловин законтурного заводнення. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в роз'ємних формах. Трубні елементи парових котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм). Трубопроводи напірні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I та II категорій. Приварювання і наварювання: Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувів - приварювання лопатей і лопаток.