Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер зварювальних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги підготовки під зварювання виробів та вузлів; основи технологічних процесів зварювання; вимоги до зварних матеріалів; допуски під час зварювання виробів та вузлів, які контролює; умови позначення зварних швів на кресленнях.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з маловуглецевих сталей; чистоту поверхні кромок, перевіряє геометрію кромок шаблоном тощо. Контролює відповідність вихідних зварних матеріалів технічним умовам: наявність сертифікатів, якість сушіння та прожарювання, чистоту поверхні зварного дроту тощо.