Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор ультразвукових установок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора ультразвукових установок 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, кінематичні схеми і способи налагодження та перевірки на точність верстатів і установок різних типів, які обслуговує; способи установлення, кріплення і вивіряння складних відповідальних деталей; правила налагодження і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; правила вибору абразивних матеріалів залежно від марки матеріалу, який обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ультразвукове оброблення круглих, фасонних, багатогранних та ступінчастих отворів, зовнішніх і внутрішніх складних криволінійних поверхонь відповідальних деталей за 6 - 7-м квалітетами (2-м класом точності) на верстатах різних типів. Свердлить координовані отвори на велику глибину з двох сторін до збіжності під час обертання виробів або інструменту з застосуванням відсмоктування або прокачування абразивних суспензій. Налагоджує верстати і установки різних типів. Виконує ультразвукове очищення складних і особливо складних деталей з важкодоступними для очищення місцями, які вимагають застосування та виготовлення спеціальних пристроїв, і шліфує заглиблення. Свердлить робочий і зворотний конуси, калібрувальну зону та вихідну розпушку волок з алмазів та надтвердих матеріалів усіх типів.