Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник електричних підйомників 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електросхеми, правила монтажу, регулювання, налагоджування, випробовування та здавання в експлуатацію ліфтів і спеціальних підйомників зі швидкістю руху більше 1 м/сек, що працюють на змінному та постійному струмі, з контактною і безконтактною апаратурою; нормативні документи щодо ліфтобудування та монтажу ліфтів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи з монтажу електричних підйомників (ліфтів).

Приклади робіт
Монтаж устаткування машинного приміщення та приямка ліфтів, що працюють на постійному струмі. Монтаж устаткування машинного приміщення та напрямних спеціального підйомника. Прокладання та підключання електропроводки, регулювання усіх вузлів, налагоджування систем керування ліфтів зі швидкістю руху більше 1 м/сек, що працюють на змінному та постійному струмі, та спеціальних підйомників. Здавання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів та спеціальних підйомників органами Держнаглядохоронпраці.