Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст скрепера 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Стаж роботи електрослюсарем 6 розряду. У разі керування скрепером самохідним та причіпним з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики скрепера; правила застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів, пристроїв та інструментів; причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; правила розробляння, набирання, транспортування та розподіляння грунтів; способи транспортування, відкладання та набирання грунту згідно з проектом організації скреперних робіт чи за відмітками майстра; режими змащування машини; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну (щодо скреперів з електроприводом) справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т або самохідним скрепером потужністю від 118 до 276 кВт ковшем з місткістю від 10 до 15 м3 включно на особливо складних роботах (розробляння та транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів, резервів і кавальєрів під час будівництва судноплавних каналів, магістральних доріг автомобільного та залізничного сполучення, відповідальних земляних споруд різного призначення, дамб, гребель, насипання площ тощо). Керує самохідним чи причіпним скрепером під час розробляння, транспортування, набирання та розподіляння по площі грунту при розроблянні виїмок і насипів, резервів і кавальєрів у ході будівництва доріг різного призначення, судноплавних та зрошувальних каналів, земляних дамб, розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ з використанням стабілізуючих пристроїв різання грунтів або без них.