Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст бульдозера 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики, монтаж і демонтаж бульдозера та навіяного устаткування до нього; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; правила розробляння та переміщання грунтів різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва; правила шарового відсипання насипів та розробляння виїмок, відсипання насипів і планування площ, у тому числі на схилах, за визначеними профілями та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує бульдозером з тяговим зусиллям та потужністю, що відповідають зазначеним нижче параметрам, під час розробляння, переміщання чи планування грунтів при улаштуванні: котлованів під будівлі та споруди; виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг; зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі; водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо. Виконує зачищання, планування грунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій, транспортування грунтів автомобільними самоскидами, землевізними візками, скреперами, гідромеханізованим способом шляхом намивання. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання грунтів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера, бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 10-15 т потужністю від 73 до 210 кВт з усіма видами робочого устаткування під час виконання складних робіт.