Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст автобетонолома 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автобетонолома та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики автобетонолома; правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту автобетонолома; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; вимоги до якості виконання робіт, технологію виробничого процесу та методи контролю за ходом його виконання; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує автобетоноломом під час виконання складних робіт із руйнування бетонних, залізобетонних, виготовлених із природного каменю споруд, конструкцій та поверхонь, із розробляння мерзлих, кам'янистих, скельних, твердих грунтів у ході спорудження, ремонту та реконструкції об'єктів будівництва. Здійснює контроль за ходом виконання робіт згідно із технологією. Здійснює експлуатацію, щозмінне технічне обслуговування автобетонолома. Усуває несправності в роботі автобетонолома, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.