* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Вальцювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила експлуатації вальців різних конструкцій, контрольно-вимірювальних приладів; способи регулювання вальців залежно від товщини та властивостей суміші, яка вальцюється; технічні умови до сумішей; фізико-хімічні властивості матеріалів, які застосовуються; технологічний процес переробки сумішей в готові вироби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес первинної пластикації, желатинізації, усереднення, м'якшення, фарбування, листовання та калібрування на вальцях різних конструкцій під час виготовлення полівінілхлорвдного полотна, герметизуючого еластоміру. Виготовляє прес-порошки і прес-матеріали на основі феноформальдегідних смол, сумішей для довгограючих пластинок, пластикату, вініпласту, целюлоїду, нітроцелюлозного етролу, пароніту, електроніту, феронІту та фріваніту на вальцях різних конструкцій або виконує роботи з вальцювання з одночасним керівництвом вальцювальниками нижчої кваліфікації. Готує устаткування до роботи. Контролює стан та роботу устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації. Регулює параметри роботи вальців відповідно до технологічного регламенту. Стежить за правильним ходом процесу вальцювання. Коректує параметри процесу. Оцінює якість готової суміші та передає її на повторне оброблення. Провадить технічне обслуговування устаткування.