* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідролізу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; технологічний режим; правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; методику розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідролізу і керівництво апаратниками нижчої кваліфікації у виробництві поліетілсилоксанових рідин і кремнійорганічних лаків з високими термостійкими, діелектричними, адгезійними та іншими показниками із чистих мономерів; веде технологічний процес гідролізу у виробництві синтетичного гліцерину. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Запобігає відхиленням від режиму та недолікам у роботі устаткування, виявляє та усуває їх. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.