Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст екскаватора роторного 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики машини, якою керує, принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, а також гальмівної й контрольно-захисної систем; причини виникнення несправностей і способи їх усунення; правила розробляння грунтів різних категорій, на різній глибині забою як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра; умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій; правила застосування та використання змінного робочого устаткування; монтаж і демонтаж робочого устаткування; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує екскаваторами (відповідно до зазначених нижче параметрів) одноковшовими, поздовжнього копання (траншейними, дреноукладальними, каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними або планувальниками під час розробляння грунтів у ході: будівництва об'єктів і споруд різного призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів, гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав; проходки гірничих виробок тощо. Застосовує змінне робоче устаткування. Виконує роботи: з розробляння грунтів вище або нижче рівня стояння машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких та кускових матеріалів, планування поверхонь, копання колодязів, чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові; із забивання паль; з руйнування твердих і мерзлих грунтів, різання мерзлих грунтів, утворення щілин методом "стіна в грунті", прокладання дренів тощо. Виконує щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Керує: екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей глибиною понад 40 м за методом "стіна в грунті" з відповідним устаткуванням; екскаватором одноковшовим з місткістю ковша від 4 м3 і більше; екскаватором роторним стріловим потужністю 185-220 кВт з висотою та глибиною копання відповідно 5-7,5 і 2-3,5 метрів.

Спеціалізація
Помічники машиністів, які призначаються за вимогами обслуговування машини, тарифікуються на один розряд нижче від машиніста. Машиністи і їх помічники, що виконують інші роботи, не передбачені цією характеристикою, тарифікуються відповідно до вимог випусків 01, 04 ДКХП. Машиністи, які керують екскаваторами іноземного виробництва, тарифікуються за розрядом вищим на один, ніж ті, що керують аналогічними вітчизняними машинами. Для машиністів екскаваторів з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3.