Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Бетоняр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 3 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги до якості бетонних сумішей, готових конструкцій і виробів; правила влаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості; способи заповнення ядра опор мостів та шляхопроводів бетоном; правила укладання бетону з ущільненням вібраторами; види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та пристроїв для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття, бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і вібромайданчиків, вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у зимовий час і способи прогрівання бетону; види про-тиморозних домішок та сферу їх застосування; правила встановлення й розбирання опалубки конструкцій середньої складності, підтримуючого та підвісного риштування; правила та прийоми збирання та встановлення простої арматури; правила встанов-лення та розбирання щитової опалубки; правила роботи з механізованим, електрич-ним інструментом, такелажними пристроями; правила виконання робіт на діючих під-приємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бетонування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій середньої складності.

Приклади робіт
Установлювання та розбирання щитової опалубки. Встановлювання та розбирання дерев'яних збірних кліток, підтримуючого та підвісного риштування. Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит, та мостових опор, бичків. Заповнювання ядра опор бетоном. Укладання бетону з ущільнюванням вібраторами. Укладання бетонної суміші на похилу площину (в укоси гребель, дамб, каналів тощо). Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій (АЕС), мостів, шляхопроводів, автомобільних доріг тощо. Влаштовування та ремонт чистих цементних підлог із нарізанням на смуги і шашки. Влаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування. Влаштовування та ремонт бетонних підлог. Укладання бетонної суміші під воду методом вертикального переміщування труб й заповнювання під водою пустот, що утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину. Укладання бетону вирівнювального шару. За-гладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу. Заливання стиків цементним розчином. Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття. Обробляння крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття. Влаштовування крил устоїв та тротуарних консолей із монолітного залізобетону. Виготовляння на поліго-нах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів та шляхо-проводів. Електро- й паропрогрівання бетону.