Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Кіномеханік 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та технічні характеристики кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання вузькоплівкових кіноустановок; проведення планово-запобіжних оглядів і ремонтів; способи усунення несправностей в кінопроекційній та звуковідтворюючій апаратурі на вузькоплівкових кіноустановках; типи кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання широкоплівкових кіноустановок; призначення та технічні дані основних вузлів апаратури та обладнання широкоплівкових кіноустановок; інструкції з визначення технічного стану фільмокопій, причини пошкодження фільмокопій та заходи щодо їх запобігання та усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно демонструє фільми на кіноустановках, обладнаних вузькоплівковою кінопроекційною апаратурою. Проводить технічний огляд і регулювання вузькоплівкової кіноапаратури. Виявляє та усуває несправності в роботі вузькоплівкової кінопроекційної та звуковідтворюючої апаратури, що не потребують розбирання механізмів та розпаювання монтажу. Чистить і змащує апаратуру. Готує до кінопоказу кінопроекційну та звуковідтворюючу апаратуру на широкоплівкових кіноустановках стаціонарного та пересувного типу. Демонструє кінофільми на широкоплівкових кіноустановках під керівництвом кіномеханіка 3-го розряду. Перевіряє, перемотує, зволожує, визначає технічний стан та склеює фільмокопії. Веде технічну документацію кіноустановки.