Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст землесосного плавучого несамохідного снаряда 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним снарядом кваліфікаційна група з електричної безпеки 4.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики машини, якою керує; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції щодо експлуатації, монтажу, демонтажу, технічного обслуговування землесосного снаряда, технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних, мастильних матеріалів, електричної енергії та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує землесосним плавучим несамохідним снарядом під час розробляння грунту у ході днопоглиблювальних робіт; спорудження насипів та дамб, вимивання котлованів, каналів, бюветів; намивання площ, добування піску, його збагачення та сортування, очищення водойм, виконання інших гідромеханізованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування снаряда, бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з водопродуктивністю до 1000 м3/год; землесосним дизельним снарядом з водопродуктивністю до 1000 м3/год; землесосним електричним снарядом з водопродуктивністю до 1000 м3/год.