Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та технічні характеристики машини, якою керує; правила ремонту, налагоджування, регулювання гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної систем, апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування, регулювання змінного робочого та навісного устаткування; правила виконання землерийно-будівельних робіт з дотриманням визначених профілів та позначок за робочими кресленнями; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання вузлів, механізмів, агрегатів машини, якою керує; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі машини, якою керує; методику та режими випробувань систем керування та автоматизації, агрегатів, вузлів та електричного устаткування; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче. Виконує особливо складні та відповідальні землерийно-будівельні роботи, які потребують великої точності та обережності: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю від 4 м і більше, екскаватором одноківшовим для копання щілинних траншей глибиною понад 40 м з відповідним устаткуванням (розробляння скельних, мерзлих ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини, в складних обмежених умовах у ході будівництва та ремонту об'єктів різного призначення, залізниць, автомобільних доріг, аеродромів, інших складних подібних площинних, лінійних, гідротехнічних об'єктів; проходки гірничих виробок у складних та обмежених умовах; навантажування гірської породи; спорудження щілин методом "стіна в ґрунті" тощо); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210 – 368 кВт, у тому числі з електричним приводом, з усіма видами робочого устаткування (розробляння та планування ґрунтів на схилах, під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди, складних гідротехнічних споруд, проходок гірничих виробок підземним способом тощо; планування ґрунтів під час опоряджувальних робіт); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям понад 35 т потужністю 368 кВт і більше, у тому числі з дистанційним керуванням, (розробляння, переміщання та планування скельних, мерзлих, сипучих ґрунтів під час будівництва та ремонту особливо складних об'єктів різного призначення); у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю від 282 до 625 кВт з тяговим зусиллям 35 т і більше з ковшем місткістю від 15 до 25 м3 і більше, скрепером самохідним потужністю від 276 до 625 кВт з ковшем місткістю від 15 до 25 м3 і більше (розробляння та розподіл по площі скельних, мерзлих, сипучих ґрунтів під час будівництва особливо складних лінійних та площинних об'єктів різного призначення). Здійснює контроль за роботою устаткування, агрегатів, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює контроль за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт, що виконуються. Виконує особливо складні слюсарні, механічні, електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності в роботі машини, перевіряє роботу вузлів, механізмів, агрегатів, систем керування та автоматики, електричного устаткування. Виконує монтаж, демонтаж змінного робочого устаткування та обладнання на машині. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію.