* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник конверсії 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила відбору проб; фізико-хімічні властивості газу, розчину солей, кислот, лугів; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес конверсії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає газ або розчин, провадить насичення парами, змішує компоненти, провадить конверсію при високій або середній температурі. Керує роботою насосів живильної води. Контролює та регулює подавання пари, газу, кисню, киснево повітряної суміші, води, температуру газу, тиск, концентрацію лугів, рівень газу в газгольдері, лугів в реакторі та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних прилади, результатами хімічних аналізів, які провадяться, та візуально. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Веде облік сировини та напівпродуктів. Відбирає проби та провадить аналізи. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує конвертори, реактори, котли-утилізатори, змішувачі, насоси, комунікації та інше устаткування. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.