Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст установок збагачення та брикетування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: конструкції, технічні характеристики та режими роботи обслуговуваного обладнання; схему комунікацій; технологічну схему ланцюга апаратів; контрольно-вимірювальні прилади та пускову апаратуру, правила догляду за ними; схему автоматичного блокування обладнання; технічні умови; марки та групи вугілля; склад шихти, методи її розрахунку; методику визначення якісних показників сировини; схеми паропостачання та відведення конденсату від грохотів; систему, періодичність змащування та вимоги до мастильних матеріалів; причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання та способи їх усунення; основи електрослюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу, грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів. Проводить завантаження й розвантаження обслуговуваного обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; усунення підсосів, заторів, прибирання просипу. Обслуговує насосні установки. Виконує періодичний контроль за наявністю мастила в маслонасосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання, виявляє та усуває несправності у його роботі, бере участь у ремонті.

Спеціалізація
У разі обслуговування дозувальних пристроїв продуктивністю до 60 т/г; вакуумфільтрів періодичної дії, дробарок з сумарною продуктивністю до 400 т/г; зневоднюючих установок гідрошахт; центрифуг періодичної дії з ручним вивантаженням; класифікаційних та зневоднюючих (вібраційних) грохотів продуктивністю до 100 т/г; живильників, не вказаних у 3 розряді.