Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Інженер II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за професією інженера не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність з організації та забезпечення якісного зв’язку, Дисциплінарний статут; принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що розробляються та використовуються; види техніки, призначення, будову, умови та можливості її застосування; правила технічної експлуатації, обслуговування, ремонту та зберігання устаткування; основні заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку; чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації; форми і методи навчання та виховання особового складу; основи організації праці та управління; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні завдань за напрямом своєї діяльності з дотриманням вимог керівних документів з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку; проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації праці та управління, технічного контролю; тощо. Розробляє методичні документи, технічну документацію а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і програм. Забезпечує безперебійність функціонування, якість та безпеку державної системи урядового зв’язку та шифрованого документального зв’язку. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання. Вивчає та аналізує технічні дані, показники та результати роботи, узагальнює та систематизує їх, проводить необхідні розрахунки та готує відповідні пропозиції. Веде облік та визначає рівень забезпечення та потребу органу Держспецзв’язку у технічних засобах зв’язку та інших технічних засобах, здійснює нагляд за їх станом та умовами експлуатації, підтримує апаратуру та устаткування у технічно справному стані. Бере участь у роботах з упровадження в експлуатацію апаратури зв’язку, технічного обслуговування та ремонту. Забезпечує ведення встановленої звітності. Здійснює заходи щодо надання консультативної та практичної допомоги у запровадженні та освоєнні нових технічних засобів та апаратури зв’язку. Здійснює розроблення перспективних та поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та інших основних фондів органу Держспецзв’язку (будівель, систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків). Здійснює контроль за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; надавати пропозиції щодо більш ефективного планування, застосування та використання станції під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів, необхідних для виконання службових обов’язків.