Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом машини для нанесення плівкоутворювальної рідини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики машини, якою керує; правила експлуатації, технічного обслуговування і ремонту; способи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей машини та способи їх усунення; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує машиною для нанесення плівкоутворювальної рідини із застосуванням системи спостереження за дотриманням напряму руху машини під час будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.