Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Лікар II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) 2 кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут; основні положення про проведення військової мобілізації; права, обов`язки та відповідальність лікаря; основи медико-біологічних і клінічних наук; сучасну класифікацію хвороб; сучасні методи обстежень, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих; методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги; правила безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури; роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій; правила техніки безпеки та протипожежної безпеки; медичну етику; ведення медичної та статистичної документації; основні принципи роботи на комп`ютері; сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює лікування особового складу Держспецзв`язку, керуючись чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльності органів управління і медичних закладів. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих у межах свого фаху, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і нещасних випадках. Здійснює медичне обстеження особового складу Держспецзв’язку, веде нагляд за особами з хронічними захворюваннями. Веде нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів. Вирішує питання тимчасової або постійної непрацездатності особового складу Держспецзв’язку. Бере участь у проведенні військово-медичної підготовки особового складу Держспецзв’язку, в організації санітарно-просвітницької роботи, у лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходах. Організовує медичне забезпечення особового складу Держспецзв’язку на заняттях з мобілізаційної, бойової підготовки та під час проведення спортивних заходів. Проводить систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу Держспецзв’язку та якістю води. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах. Контролює правильність зберігання майна і медикаментів, які призначені для надання невідкладної медичної допомоги. Організовує роботу середнього медичного персоналу. Аналізує показники стану здоров’я особового складу Держспецзв`язку та медичної і економічної ефективності діяльності закладу. Здійснює пошук та обробку інформації. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно підвищує свій професійний рівень. Веде встановлену обліково-звітну документацію.

Спеціалізація
Має право: надавати пропозиції щодо вдосконалення організації санітарно-гігієнічних, діагностичних лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; брати участь у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, що належать до його компетенції; підвищувати свій професійний рівень; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, які створюють передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.