Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший фахівець сфери захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність у сфері спеціального зв’язку, Дисциплінарний статут; види техніки, будову та технічні можливості засобів спеціального зв’язку; сучасну суспільно-політичну обстановку; основи планування та можливості бойового застосування засобів спеціального зв’язку; порядок розгортання техніки спеціального зв’язку; основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки спеціального зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку; умови зберігання та експлуатації технічних засобів спеціального зв’язку; правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки; форми та методи навчання і виховання особового складу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та забезпечує безперебійну і належну роботу у сфері спеціального зв’язку відповідно до чинних норм, правил та інструкцій. Забезпечує оперативне виконання наказів і вказівок керівництва та підтримання у робочому стані техніки спеціального зв’язку. Організовує проведення комплексного технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку з дотриманням затверджених графіків. Бере участь у розробленні планів і завдань розвитку та технічного забезпечення сфери спеціального зв’язку, організовує та контролює їх виконання. Аналізує показники роботи техніки, ліній та каналів спеціального зв’язку та інші показники роботи, готує пропозиції щодо вдосконалення спеціального зв’язку та усунення збоїв у роботі. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо впровадження нової техніки спеціального зв’язку та заходів, що сприяють підвищенню надійності та якості спеціального зв’язку. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності особовим складом сфери спеціального зв’язку. Сприяє впровадженню заходів щодо забезпечення належного зберігання та охорони технічних засобів спеціального зв’язку та службових об’єктів. Контролює своєчасність забезпечення особового складу сфери спеціального зв’язку матеріально-технічними засобами, чинними нормативними, інструктивними та довідковими матеріалами, створення належних умов для ефективної праці. Проводить роботу з організації підвищення кваліфікації особового складу сфери спеціального зв’язку, організовує спеціальне навчання з експлуатації та обслуговування сучасних технічних засобів спеціального зв’язку. Організовує своєчасне складання та подання встановленої звітності.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи у сфері спеціального зв’язку під час виконання поставлених завдань, проведення занять та навчань; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами, технічною, експлуатаційною та нормативною документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.