* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник концентрування кислот 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу одержання концентрованої азотної кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості азотної кислоти, окисів азоту, кисню; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання розчину концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу в автоклавах високого тиску. Контролює та регулює подавання повітря, природного газу, кислоти; тиск і температуру кислоти, води, пари, кількість кисню у віддувальних газах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби кислоти. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує автоклави, насоси та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.