Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник одержання хлорного заліза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему одержання хлорного заліза з відходів виробництва брому; суть технологічних процесів та правила регулювання їх; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; правила відбору проб; методику розрахунків; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання хлорного заліза (реактивного) з відходів бромного виробництва. Завантажує сировину в відстійники та ємкості зберігання, зливає у випарні апарати. Стежить за процесом випарювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів. Хлорує розчин, доупарює, зливає на кристалізацію. Віджимає кристали хлорного заліза на нутч-фільтрах, вивантажує продукт, фасує в банки, зважує. Розраховує компоненти сировини для одержання продукту, який відповідає вимогам технічних умов. Забезпечує згідно з технологічним режимом дозування сировини, температуру, вакуум, тиск, повноту хлорування, якість готового продукту. Відбирає проби. Записує показники у виробничий журнал. Обслуговує випарні чаші, відстійники, кристалізатори, нутч-фільтри, вакуум-насоси, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації. Чистить апарати. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та відхилення від норм технологічного режиму.