* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осадження 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осадження 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів, продуктів і допоміжних матеріалів; технічні умови на сировину та готову продукцію; суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення продукту переводом у нерозчинну форму за допомогою реагентів із розчинів та відділяє тверду фазу або виконує окремі операції осадження з застосуванням легкорозкладних, вибухонебезпечних, отруйних або сильнодіючих речовин. Готує робочі розчини і очищає їх від домішок, подає сировину та розчини в реактори. Нагріває суміші у процесі перемішування. Устоює, декантує маточний розчин та відкачує пульпу, фільтрує. Отримує готовий продукт. Замінює полотна на фільтр-пресах. Контролює та регулює температурний режим та хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби для контролю виробництва. Обслуговує реактори, відстійники, насоси, збірники та інше устаткування. Розраховує витрати сировини. Запобігає несправностям у роботі устаткування та усуває їх. Приймає устаткування з ремонту.